Empresa responsable: un factor de competitividad
Jornada sobre Responsabilitat Social de les Empreses · Dimecres 19 d’octubre
un factor de
competitivitat
Associació per a les Nacions Unides
Con el apoyo de:

 

Apreciados, apreciadas,

 

Nos complace informarles de la Jornada Empresa responsable: un factor de competitividad (19 de octubre, Barcelona).

 

Quedamos a su disposición para cualquier información complementaria. Si no pueden ver correctamente la información adjunta cliquen aquí

 

 

Josep Maria Canyelles                                       

Director de la Jornada                                          

Promotor de Responsabilidad Global                     

 

9’00 h. Lliurament de documentació

9’15 h. Acte inaugural: 

Hble. Sr. Josep Huguet, conseller de Comerç, Consum i Turisme. Generalitat de Catalunya
Quines són les causes i efectes de la RSE? Avui ja és clar que no parlem d’una moda.

· Competitivitat
· Internacionalització
· Gestió d’Intangibles
· Captació i retenció del talent
· Marca
· Reputació
· Confiança
· ...
9’45 h. El paper dels organismes internacionals
Moderadora: Sra. Àngels Mataró, dir. d’ANUE

à Sr. Carlos Jiménez, resp. per a Espanya del Centre d’Informació de Nacions Unides a Europa (Brussel·les)
à El Pacte Mundial de Nacions Unides per afavorir el compromís de les empreses
Sra. Mireia Belil, dir.gen. United Nations Global Compact Barcelona Center 

11’00 h. RSC per a la internacionalització i la competitivitat. Avantatges i Bones Pràctiques 

Taula 1 (11’00-12’30)
Moderador: Sr. Diego Guri, cap de l’Àrea de Cooperació Internacional del COPCA

à Els avantatges competitius de la RSE
Sr. Josep Maria Canyelles, director Jornada i promotor de www.responsabilitatglobal.com
à Gestió dels actius intangibles de l’empresa 
Sr. Salvador Garcia, prof. titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona
à Factor confiança
Sr. Miguel García, dir. de Comunicació de DKV
à RSC amb treballadors i franquiciats
Sr. Paco Sosa, dir. de Relacions Externes de MRW
à Una opció social
Sr. Cristóbal Colón, president de La Fageda

Taula 2 (12’30-14’00)
Moderador: Sr. Diego Guri, cap de l’Àrea de Cooperació Internacional del COPCA

à Globalització de la cadena de producció. Sr.  
  Xavier Carbonell. Mango
à Una multinacional ‘Best Workplace’. Sr. Xavier Liñan, director de Des. Org. i Compensació. Danone
à Les empreses d’economia social. Abacus
à Operar en països en desenvolupament. La base 
  de la piràmide com a oportunitat
Sr. Miguel Ángel Rodríguez (director de l’IESE-CBS)

-Debat col·loqui després de cada taula
10’30 h. Pausa-Cafè
En pocs anys, la RSE ha esdevingut una pràctica d’elevat interès. «La integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions 
socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors» està demostrant la seva capacitat de crear valor per a la pròpia empresa. 

La RSE està adquirint gran rellevància en el comerç mundial i en la internacionalització de la cadena de producció i proveïment 


A Catalunya hi ha empreses que des de fa temps mantenen una línia de Responsabilitat Social
Lloc
Gallery Hotel
C. Rosselló, 249 (Pg.Gràcia-Rbl. Catalunya) 
Barcelona

L5 Diagonal 

Provença 
De quines eines es val la RSC. Hi ha diversos codis, normes, iniciatives, campanyes... 

N’hi ha prou amb una declaració d’intencions? Cal una certificació? Com cal gestionar-la? 

Declaració
Convencions
Rendició de comptes
Certificació
Verificació 
Rating
...

La comunicació és una part essencial de la RSC. Per satisfer les legítimes expectatives de retorn, per actuar amb transparència i per verificació.

Una empresa no pot exercir plenament la seva responsabilitat si no ho fa en un context de responsabilitat, en un país responsable.

"En un territori, la RSC pren cos a partir del compromís de diverses parts. 

Per a construir un projecte comú, cal partir de les diverses visions ja que la RSC és una pràctica col·laborativa multilateral. En darrer terme, la RSC es vincula a un model del país.
16’15 h. Eines per a la Responsabilitat
Moderador: Sr. Josep Maria Canyelles, director Jornada i promotor de www.responsabilitatglobal.com

à Codis i normes per a la RSC
à Certificar-se en una norma. 
  Sr. Eugenio F- Gómez, gerent d’Hera-Tratesa
à Convencions bàsiques i recomanacions de l’OIT. 
  Sr. Jordi Bonet, catedràtic de dret internac. UB
à Campanya europea de promoció RSC en Pimes. 
  Sra. Núria Macià Directora de l’EIC-COPCA (Euro 
  Info Centre) 
à El 10è principi del Pacte Mundial: La corrupció. 
  Sr. Antonio Argandoña (IESE)
à La confiança dels inversors. Inversió Socialment 
  Responsable. 
  Sra. Laura Albareda. Observatori dels Fons Ètics,  
  Ecològics i Solidaris de l’IPES-ESADE

17’45 h. CLOENDA

à Sra. Marina Bru, presidenta d’ANUE

14h. Dinar*
15h. Taula rodona: Territoris RSC
Moderadora: Sra. Montserrat Palet, subdirectora general del COPCA

à Sr. Martí Lloveras 
  President de la Comissió Cercle Món de CECOT
à Sr. Simón Rosado
  Secr. Acció Sindical i Pol. Sect. CCOO-Catalunya
à Sra. Àngels Mataró 
  Dir. d’ANUE (Ass. per a les Nacions Unides)
à Sra. Montserrat Torrent 
  Dir. de l’OCUC (Consumidors i Usuaris de Cat.)
à Sr. Josep Maria Lozano 
Dir. Inst. Persona, Empresa i Societat-ESADE, i director de l’estudi sobre les pràctiques de RSC del sector públic. 


à Debat col·loqui

Inscripció

(Places limitades)Podeu formalitzar la inscripció a l’Agenda de la Internacionalització:

http://agenda.copca.com 

O al telèfon d’ANUE:


Informació

Associació per a les Nacions Unides. C.Fontanella, 14. Barcelona.
Tel. 93 301 31 98
info@anue.org 

Director Jornada: Josep Maria Canyelles 

La inscripció és gratuïta i comporta el dret a assistir a la jornada i els materials. 

(*) L’organització ha previst un dinar informal a peu dret per facilitar la continuïtat de la jornada.
Qui som
ANUE és una organització d’àmbit estatal i sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 1962, que treballa en la defensa i la promoció dels principis de Nacions Unides i els Drets Humans. 
Única ONG reconeguda com a nexe entre l’ONU i la societat civil a l’Estat espanyol. Membres de la Federació Mundial d’Associacions per les Nacions Unides, amb estatut consultiu a l’ECOSOC de les NU. 

Empresa responsable: un factor de competitivitat
Jornada sobre Responsabilitat Social de les Empreses · Dimecres 19 d’octubre
un factor de
competitivitat
Associació per a les Nacions Unides
Amb el suport de:

Si heu rebut aquest correu per error, us preguem que ens ho indiqueu a [email protected]