especial
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, hem recollit les aportacions que els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària fan en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses, alhora que hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista
El cap de 
llista
extret  
   del 
Programa
1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

En el moment actual el concepte i l’aplicació de la Responsabilitat Social de les Empreses està essent objecte de debat, el rol de la Generalitat ha de ser el de fomentar que totes les parts interessades hi participin.

En qualsevol cas, sense necessitat d’esperar un consens final d’aquest debat, creiem i així ho hem exposat en el nostre programa electoral en l’apartat dedicat a l’empresa, que cal fomentar pràctiques responsables a les empreses.

De moment, proposem crear uns premis a la responsabilitat social corporativa que valoritzin les empreses que actuen amb responsabilitat social tenint especialment en compte la integració cultural a l’entorn lingüístic català, la igualtat d’oportunitats de gènere a tots els nivells entre els criteris d’avaluació i la bona projecció de la marca Catalunya al món.

Caldrà treballar per identificar els criteris aplicables que han de ser flexibles i adaptats a l’entorn d’activitat de l’empresa que no impliquin càrregues burocràtiques o documentalistes sense valor afegit. 

No es poden aplicar els mateixos criteris a empreses que actuen a països en desenvolupament que a d’altres que ho fan dins l’àmbit nacional català o europeu. Tampoc és el mateix una petita i mitjana empresa que una de gran o molt gran.

Un cop el debat estigui més avançat i la sensibilització sobre el tema més estesa, la Generalitat hauria de tendir a demanar a les empreses que contracti unes garanties de responsabilitat social o com a mínim incloure el criteri com element valorable en les adjudicacions.


2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

Per definició l’Administració Pública ha de ser una administració amb responsabilitat social. Quan això no és així és que hi ha corrupció, perversió del sistema o ambdues coses alhora.

La Responsabilitat Social afecta l’administració a dos nivells, en la relació de l’administració amb els ciutadans o entitats administrades i de l’Administració amb ella mateixa és a dir amb les persones que la integren.

El concepte de responsabilitat social hauria d’estar integrat en totes les actuacions de l’Administració. Per exemple a l’hora de proposar legislació o de reglamentar, tenir en compte totes les parts interessades, el respecte a l’entorn i la sostenibilitat del sistema.

Internament l’Administració hauria d’assumir i aplicar un codi ètic que obligui totes les persones que en formen part, és a dir a tots els nivells. Un codi ètic que hauria d’estar basat en el respecte a les persones, a l’ambient i el servei a la ciutadania.
3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

De cara a les empreses, s’hauria de crear un servei dins d’una direcció general dins l’àmbit departamental econòmic que s’ocupi de generar polítiques de foment de l’RS.

De cara a la pròpia administració també s’hauria de crear un servei intern dedicada a la organització i a la gestió que fomenti l’aplicació de l’RS als diferents departaments i instàncies de l’Administració.

Pel que fa a la possibilitat d’un model de gestió, creiem que caldrà consensuar-ne algun que superi l’actual inflació de guies i models de responsabilitat social.

L’Administració necessitarà conèixer i donar a conèixer unes regles de joc en què basar-se per poder avaluar i comparar la responsabilitat social de les diferents empreses.
Elaborat per Responsabilitat Global
responsabilitatglobal@collaboratio.net
Josep Maria Canyelles
( 670 600 223  skype: jmcanyelles

Josep Lluís Carod-Rovira

català       castellà 
Empreses Responsables

Obrir un procés de diàleg social que produeixi el consens sobre el model català d’empresa socialment sostenible i responsable i de l’estratègia de responsabilitat social empresarial (RSE), que cada sector i empresa hauria d’adaptar.

Propostes

– Crearem els Premis a la responsabilitat social corporativa que valoritzin les empreses que actuen amb responsabilitat social, tenint especialment en compte la integració cultural a l’entorn lingüístic català, la igualtat d’oportunitats de gènere a tots els nivells entre els criteris d’avaluació i la bona projecció de la marca Catalunya al món.
extret  
   del 
Programa
altres referències
Programàtiques
En altres continguts del programa també es fa referència a l’RSE:

[educació]
Assentament de les bases perquè l’escola concertada assumeixi la seva responsabilitat social, tant pel que fa a l’atenció als nouvinguts, com pel que fa a l’eliminació de la selecció econòmica i social de l’alumnat.

[recerca]
Des d’Esquerra creiem que la profunda responsabilitat social i econòmica que recau en la infraestructura de recerca només podrà ser satisfeta si s’hi incorpora plenament el teixit universitari del país.

[presons]
Prepararem el sistema per tenir les mínimes errades possibles i garantir la missió que és encomanada a l’administració pel que fa a la reinserció i rehabilitació dels interns. La missió més important dels serveis penitenciaris és la retenció i custodia dels interns, siguin detinguts, preventius o penats. Les errades en aquesta missió de custòdia suposen una pèrdua de confiança i manca de responsabilitat social.

[nova concepció de la conciliació laboral]
Impulsarem accions de formació de responsabilitat social en l’empresa adreçada al personal directiu i treballador, i la posada en pràctica de mesures i acords amb aquesta responsabilitat: supressió de barreres arquitectòniques, creació de capital no financer, mesures de flexibilitat per a diversos usos del temps, etc.
3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

De cara a les empreses, s’hauria de crear un servei dins d’una direcció general dins l’àmbit departamental econòmic que s’ocupi de generar polítiques de foment de l’RS.

De cara a la pròpia administració també s’hauria de crear un servei intern dedicada a la organització i a la gestió que fomenti l’aplicació de l’RS als diferents departaments i instàncies de l’Administració.

Pel que fa a la possibilitat d’un model de gestió, creiem que caldrà consensuar-ne algun que superi l’actual inflació de guies i models de responsabilitat social.

L’Administració necessitarà conèixer i donar a conèixer unes regles de joc en què basar-se per poder avaluar i comparar la responsabilitat social de les diferents empreses.
Accés al programa electoral d’ERC
català       castellà 
1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

En el moment actual el concepte i l’aplicació de la Responsabilitat Social de les Empreses està essent objecte de debat, el rol de la Generalitat ha de ser el de fomentar que totes les parts interessades hi participin.

En qualsevol cas, sense necessitat d’esperar un consens final d’aquest debat, creiem i així ho hem exposat en el nostre programa electoral en l’apartat dedicat a l’empresa, que cal fomentar pràctiques responsables a les empreses.

De moment, proposem crear uns premis a la responsabilitat social corporativa que valoritzin les empreses que actuen amb responsabilitat social tenint especialment en compte la integració cultural a l’entorn lingüístic català, la igualtat d’oportunitats de gènere a tots els nivells entre els criteris d’avaluació i la bona projecció de la marca Catalunya al món.

Caldrà treballar per identificar els criteris aplicables que han de ser flexibles i adaptats a l’entorn d’activitat de l’empresa que no impliquin càrregues burocràtiques o documentalistes sense valor afegit. 

No es poden aplicar els mateixos criteris a empreses que actuen a països en desenvolupament que a d’altres que ho fan dins l’àmbit nacional català o europeu. Tampoc és el mateix una petita i mitjana empresa que una de gran o molt gran.

Un cop el debat estigui més avançat i la sensibilització sobre el tema més estesa, la Generalitat hauria de tendir a demanar a les empreses que contracti unes garanties de responsabilitat social o com a mínim incloure el criteri com element valorable en les adjudicacions.


2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

Per definició l’Administració Pública ha de ser una administració amb responsabilitat social. Quan això no és així és que hi ha corrupció, perversió del sistema o ambdues coses alhora.

La Responsabilitat Social afecta l’administració a dos nivells, en la relació de l’administració amb els ciutadans o entitats administrades i de l’Administració amb ella mateixa és a dir amb les persones que la integren.

El concepte de responsabilitat social hauria d’estar integrat en totes les actuacions de l’Administració. Per exemple a l’hora de proposar legislació o de reglamentar, tenir en compte totes les parts interessades, el respecte a l’entorn i la sostenibilitat del sistema.

Internament l’Administració hauria d’assumir i aplicar un codi ètic que obligui totes les persones que en formen part, és a dir a tots els nivells. Un codi ètic que hauria d’estar basat en el respecte a les persones, a l’ambient i el servei a la ciutadania.
3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

De cara a les empreses, s’hauria de crear un servei dins d’una direcció general dins l’àmbit departamental econòmic que s’ocupi de generar polítiques de foment de l’RS.

De cara a la pròpia administració també s’hauria de crear un servei intern dedicada a la organització i a la gestió que fomenti l’aplicació de l’RS als diferents departaments i instàncies de l’Administració.

Pel que fa a la possibilitat d’un model de gestió, creiem que caldrà consensuar-ne algun que superi l’actual inflació de guies i models de responsabilitat social.

L’Administració necessitarà conèixer i donar a conèixer unes regles de joc en què basar-se per poder avaluar i comparar la responsabilitat social de les diferents empreses.
Accés al programa electoral d’ERC
Elaborat per Responsabilitat Global
responsabilitatglobal@collaboratio.net
Josep Maria Canyelles
( 670 600 223  skype: jmcanyelles