especial
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, hem recollit les aportacions que els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària fan en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses, alhora que hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista
1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

La Generalitat de Catalunya hauria de ser un referent obligat pel que fa al compromís i la vocació de servei al ciutadà i a l’entorn. Aquesta seria la primera fase del contracte de responsabilitat.

Mai no ha de caure en la temptació, però, de posar-hi normatives o perimetrar l’àrea del joc socialment responsable. Ans al contrari, la Generalitat hauria de contribuir a aflorar aquelles bones pràctiques de compromís corporatiu amb la societat que porten a terme empreses i institucions del país, amb independència del seu àmbit, de la seva naturalesa i de la seva dimensió. En aquest sentit, caldria valorar en la seva justa mesura no només aquelles gestes marquetinianes de les grans corporacions sinó també aquelles modestes actuacions generades per part de les microempreses i des de les pimes.  

2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

La vocació de ser socialment responsable hauria de ser inherent a la condició d’administrar les coses públiques. No es pot entendre d’una altra manera. Tot i això, si observem les estadístiques que fan referència a les relacions laborals internes de l’Administració Pública, sorprèn els nivells altíssims d’absentisme i els índexs de situacions d’ILT derivades d’estrès i depressió. És evident que l’aparell funcionarial presenta greus dèficits pel que fa a les relacions amb els seus públics interns. S’endevina la necessitat de resoldre les assignatures pendents amb la “gent de casa” abans de pretendre abanderar causes de major notorietat mediàtica.

En tot cas, el check-list de la responsabilitat social a l’Administració Pública hauria d’anar estretament vinculat a un codi ètic de funcionament i de relacions amb els administrats; un codi ètic que fos observat per polítics, funcionaris i tot tipus de personal depenent.   

ADEG, pionera en intentar ser exemplar 

Podríem dir que l’ADEG no és una associació d’empresaris de les grans. El seu territori és el Penedès històric, és a dir, el Garraf i l’Alt i el Baix Penedès. Tot i així, hem escollit aquesta organització per a demanar-los aquest qüestionari en atenció a la seva trajectòria i esforç de coherència.

L’ADEG, malgrat les seves modestes dimensions, assumeix el repte d'aplicar un Sistema de Gestió Integrada que englobi els sistemes de Gestió de la Qualitat i de Responsabilitat Social d'acord amb les Normes UNE-EN ISO-9001:2000 i SA 8000, com a eina de gestió i d'implantació dels objectius adquirits amb els seus associats. En aquest marc, tota l'organització, encapçalada per la Direcció, assumeix un seguit de compromisos que podeu trobar al seu web.
Accés al web de l’Adeg
3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

Cal redactar una carta en blanc, la carta del compromís social, la carta del respecte amb el ciutadà i l’entorn, la carta de responsabilitat amb el present i amb el futur, amb els que hi són i els que vindran. La Generalitat podria ser pionera en un model de gestió responsable a partir del Parlament de les Idees, un òrgan físic o virtual que aglutinés tot tipus d’expressions i que recollís els neguits i les propostes del ciutadà i de les institucions. Cal escoltar el contribuent i conèixer quines són les seves exigències i quines són les seves prioritats reals; aquesta seria una bona política de responsabilitat, individual i col·lectiva.  
català       castellà 
Elaborat per Responsabilitat Global
responsabilitatglobal@collaboratio.net
Josep Maria Canyelles
( 670 600 223  skype: jmcanyelles
També hem volgut demanar l’opinió d’algunes parts interessades; en aquest cas de l’associació d’empresaris Adeg, amb motiu del seu compromís clar envers l’RSE. Ens respon el qüestionari el seu secretari general, Sr. Isidre Also