Enllaç: www.collaboratio.net/mm/File/ca/responsabilitatglobal.html   En castellano: www.collaboratio.net/mm/File/es/responsabilidadglobal.html   

De guanyar diners a generar riquesa: 
reptes per a l’empresa en un entorn global i interdependent
Una nova interrelació entre empreses, organitzacions socials i administracions públiques basada en una nova cultura empresarial que es basa no només en els beneficis econòmics d’avui, sinó en un conjunt de beneficis socials i ambientals que garanteixin la continuïtat i l'estabilitat en el futur tot contribuint així al desenvolupament sostenible.
Think Tank 

www.responsabilitatglobal.com


La nostra vocació no és merament a prestar serveis. 

Estem plenament implicats en el desenvolupament de la Responsabilitat Social i ajudem a desenvolupar discurs, models i pràctiques, a reflexionar-hi i a innovar, i també a fomentar-la socialment.

Ens agrada prendre part en l’interès de les empreses i organitzacions per ajudar-les a excel·lir socialment.

Serveis

[ Per a empreses	
	
[ Per a administracions públiques

[ Per a organitzacions socials

al voltant de la Responsabilitat Social, amb metodologies estàndard i pròpies adequades a la necessitat i singularitat de cada organització
Definició de polítiques d’RSE connectades a les estratègies organitzatives
Suport tècnic i assessorament
Implantació d’experiències, bones pràctiques, models de referència
Plans de comunicació, posicionament, Jornades, processos, formació interna
Gestió

Promotor de: www.responsabilitatglobal.com

Col·laborador de:
à ANUE (Associació per a les Nacions Unides)
à Fundació Pere Tarrés (URL) 
à UOC (Univ. Oberta de Catalunya) 
à Accid (Ass.Cat. de Compt.i Direcció)

Josep Maria Canyelles

Promotor de projectes i polítiques de Responsabilitat Social, assessora tant Empreses com altres organitzacions Públiques o Socials sobre el desenvolupament la seva Responsabilitat Social i dels processos de diàleg amb les seves parts interessades. 
à Entén l’RSE com una dimensió estratègica del model d’empresa i aposta per les estratègies de base col·laborativa.
à Defensa la singularitat del model en cada organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les Administracions), l’RSO (de les Organitzacions socials) i l’RSU (de les Universitats).
à Desenvolupa el concepte de Territoris socialment Responsables, com una aposta per posar en valor la RS de totes les parts i la creació de valor des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment en les sinèrgies.
à Brinda una part de la seva dedicació a la difusió i a la comunicació, per tal d’ajudar a fer comprendre el sentit profund d’aquest enfocament de gestió i l’oportunitat que ofereix de treballar en una agenda comuna d’interès empresarial Director i ponent de la Jornada “La Responsabilitat Social de l’Administració Pública” coorg.amb l’Ass.Cat.de Municipis. Jul.’06
Autor i consultor Curs RSE per a Pimes a la UOC (UOdE). Jul’06
Ponència “de guanyar diners a crar riquesa” a la trobada de Jove Cambra Internacional. Jul’06
“La RSE en Europa. Territorios Responsables”. Ponència central del Encuentro Europeo de RSE. Alcázar de San Juan. Juny’06
Taller Estratègia empresarial i RSE (Equal RESSORT - Aj.L’Hospitalet). Maig’06
Ponència Jornada Globalització de l’Economia. Consorci Universitari del Baix Penedès. Abril’06
Seminari “RSO · La RS de les Organitzacions”. Fund.Pere Tarrés (Univ.Ramon Llull). Març’06
Conferències presencials per a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Març’06
Ponència Jornada RSE Col·legi d’Advocats de Barcelona. Març’06
Comunicació Jornades d’Ètica Aplicada Ethos Ramon Llull. Des’05
Ponència “El Microcrèdit: nous conceptes i noves eines en la lluita contra la pobresa en el marc dels Objectius del Mil·lenni i del foment de la RSE” dins Jorn. Micr. i Banca Ètica. FETS. Nov.’05
Director de la Jornada ‘Empresa responsable: un factor de competitivitat’, ANUE i Dept.de Comerç, Consum i Turisme. Ponència ‘Avantatges Competitius de la RSC’. 19-oct’05
Professor de la Universitat Catalana d’Estiu: ‘La responsabilitat social de les empreses. Compromisos ètics ambientals, socials, econòmics, laborals i nacionals’. Ago.’05
Ponent Jornades Microcrèdit Casa Àsia. Juny’05
Compareixença parlamentària en la Subcomissió del Congrés dels Diputats sobre RSC, 17 de maig de 2005
“Gestionar estratègicament la responsabilitat de l’empresa”. Comunicació al 1r Congrés Català de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Maig’05
L’RSC de les Administracions. Jornada ‘Municipis dinamitzadors dels Objectius del Mil·leni’. ANUE i Diputació de Barcelona. Març’05
La RSC y el Tercer Sector. Congreso Andaluz de Voluntariado. Junta de Andalucía. Feb.’05
El repte de l’RSC. Esc. Univ. Estudis Empr. UB. Des.’04
RSC i l’Informe de Sostenibilitat. Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Des.’04
Ponència ‘Los Retos del Voluntariado’ per al Foro de Reputación Corporativa. Abril 2003

En els últims deu anys ha impartit prop de 50 cursos de gestió directiva (planificació estratègica, direcció de projectes...), animació sociocultural, i educació ambiental; ha impartit més de 100 conferències o ponències sobre temes de participació ciutadana, voluntariat, civisme, exclusió social, etc; i ha organitzat esdeveniments, jornades i congressos. 
Ens motiva pensar en

Com la societat del coneixement i la nova economia han fet néixer el sentit estratègic de l’RSE

Com la política i el sector públic i també les organitzacions socials se situen en aquest nou context

Com les polítiques d’RSE es vinculen integralment a la gestió dels actius intangibles de l’empresa

Com podem treballar per uns Territoris socialment Responsables, on el compromís de les parts i llurs sinèrgies reverteixin en capital social, model de desenvolupament sostenible i avantatges competitius 

Divulguem

Des del portal de Responsabilitat Global podeu accedir a informació bàsica sobre RSE.A més, desenvolupem ponències, conferències, publicacions, participem en debats i congressos, promovem jornades...
Sumem

Establim col·laboració amb diferents organitzacions, sumem esforços i generem sinèrgies

Convenis o Aliances de col·laboració amb:

Associació per a les Nacions Unides
Observatori d’RSE a Espanya
Gestors de la Comunitat d’RSE de l’Ictnet, la principal comunitat de professionals
Fundació Pere Tarres (URL)
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Grec · Resolució de Conflictes
I altres

Socis de Forética
GRI
........................................
+
Info 
Trajectòria personal
Newsletter mensual de Responsabilitat Global

Un butlletí que pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. 
Es fa en català i en castellà i el reben gratuïtament persones, empreses i organitzacions. 

Subscriviu-vos-hi AQUÍ
Mapa de continguts

Accediu al mapa de continguts de 
Responsabilitat Global.

Entreu-hi AQUÍ
català       castellà 
Empreses · Administracions · Organitzacions Socials
Us ajudem a desenvolupar la vostra RSE
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles