La Responsabilitat Social de totes les parts: empreses, administracions, universitats, organitzacions socials
Les empreses responsables requereixen, com els ciutadans, organitzacions socials responsables 

En un newsletter recent, defensàvem la necessitat que les Organitzacions No Lucratives (ONL) també incorporin polítiques de Responsabilitat. L’RSO, l’RS de les ONL!

Per a entendre millor cap on van les empreses més avançades, per saber com ens hem de relacionar amb l’empresa del futur.
Perquè les legítimes expectatives de les empreses responsables requereix un reconeixement per part dels clients i la societat. 
Perquè la no lucrativitat de les organitzacions socials no és condició suficient per a garantir-ne la legitimitat.
Perquè la combinació d’RSE + RSO, entesa com a sinèrgies, parteneriats, aliances estratègiques, pot donar lloc a sumes d’èxit i a un desenvolupament de Territoris Responsables. 

Per això us presentem un curs destinat a les ONL desenvolupat per mitjà de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull).

 
Josep Maria Canyelles
Promotor de www.responsabilitatglobal.com
jmcanyelles@collaboratio.net 
670 600 223
Si heu rebut aquest correu per error, o no en voleu rebre més us preguem que ens ho indiqueu a info@collaboratio.net 
Josep Maria Canyelles
Gestió Estratègica i Responsable

Promotor de
www.responsabilitatglobal.com

Col·laborador de
Associació per a les Nacions Unides
Fundació Pere Tarrés (URL) 
Grec · Resolució de Conflictes
Accid. Ass.Cat. de Compt.i Direcció
Univ.Oberta de Catalunya, Univ.de Girona, Univ. Cat.d’Estiu, Revista Management & Empresa de la Univ.de Barcelona

Vicepresident d’RSE del 
Fòrum de Gestió Integral


 “L’RSE només es pot entendre com a conseqüència d’una nova concepció de les relacions econòmiques i de les maneres com es crea valor en la Societat del Coneixement”. 
JM Canyelles. Compareixença Subcomissió Congrés Diputats. Maig’05


RSE
Oportunitats col·laboratives

Per a la gran majoria d’empreses, encara no s’ha acabat de percebre l’alt impacte i conseqüències del fet que el Tercer Sector estigui esdevenint competitiu, generador d’ocupació i PIB, captador de talent, en àgil desenvolupament i creixement... Aquest desconeixement és comprensible si tenim en compte que ha estat tot just en vint anys que s’ha superat un endarreriment històric respecte als altres sectors i àdhuc respecte als països més desenvolupats.

Les empreses s’adonen que es pot invertir de manera efectiva en el sector no lucratiu especialment a partir del moment que en el tercer sector hi ha organitzacions amb un alt nivell de gestió i professionalització que fan possible plantejar projectes compartits.

Les organitzacions socials han demostrat la capacitat de créixer, d’obtenir i gestionar la legitimitat social, d’innovar, d’afrontar creativament i amb eficiència la resolució de problemes, en sumar esforços i capacitats d’uns recursos humans compromesos.

De les pràctiques disperses s’ha passat a l’encaix estratègic sobre el potencial de col·laboració i potenciament mutu, estadi en el qual les preocupacions han deixat de ser el reconeixement públic en funció de l’aportació de cadascú per passar a ser com aportar solucions efectives a necessitats reals.
Administració
Empresa
Tercer Sector
Com podem aprofundir en les zones de relació, en les fronteres, per accentuar la creació de valor, la creativitat, la innovació, l’interès compartit i social...
 “El voluntariat d’empresa és una oportunitat per a crear ‘capital social’ alhora que sacseja proactivament els equips humans interns”. 
JM Canyelles. Conferència per al Foro de Reputación Corporativa. Abril’03

 “les ONL han d’integrar l’RS des d’un model propi per al sector. El model d’RSO per a les ONL és consubstancial i estratègic (no és merament de base operativa o de processos) i col·laboratiu (no es limita al bon govern o als aspectes interiors). S’orienta a la creació de valor i es fonamenta amb la sostenibilitat i la legitimitat (dos reptes fonamentals i estratègics del tercer sector)”
JM Canyelles. Jornada Ètica Aplicada. Univ. Ramon Llull. Des.’05 “El tercer sector ha de comprendre l’RS i integrar-la,  no sols intentar "treure’n profit". Cal un "canvi de xip" ja que pràctiques com el mecenatge estan canviant cap a nous models més enllà de la mera filantropia i més basats en col·laboracions molt estratègiques». 
JM Canyelles. Congrés Andalús del Voluntariat. Feb.’05
RSO
La unió entre sector social i empresarial generarà noves cadenes de producció i distribució
Bill Drayton, fundador d’Ashoka
+
Curs: El repte de la Responsabilitat Social per a les ONL


Destinataris
Persones amb responsabilitats directives a les ONL. Tot i que l’enfocament serà per al tercer sector, el curs també serà vàlid per a persones del sector públic.

Objectius
Oferir a l’alumne uns coneixements bàsics sobre la Responsabilitat Social, tant de les empreses com de les altres organitzacions.
Comprendre com aquest nou context afecta les ONL tant internament com amb la relació amb empreses, ciutadans i altres parts.

Continguts
Causes contextuals i inductors de l’RSE
Bones pràctiques socials, econòmiques, laborals, ambientals, bon govern
Sentit del compromís i vinculació a les estratègies de l’organització
Teoria de stakeholders, societat relacional, empresa ciutadana
La relació entre empreses, governs i ONL. Models i motivacions
La gestió de la RS. Normes, guies, codis... Transparència, rendició de comptes
Situació actual, debats i perspectives
RSO · Responsabilitat Social de les Organitzacions. L’ONL responsable

Metodologia
El curs té una orientació pràctica, amb referència de casos, i proveint els fonaments teòrics, documentals i contextuals, partint d’una visió estratègica per arribar a elements pràctics per a la implantació de mesures concretes.

Professorat
Josep Maria Canyelles, expert en RSE. Promotor de www.responsabilitatglobal.com, vicepresident del Fòrum de Gestió Integral, col·laborador de l’Associació per a les Nacions Unides en matèria d’RSE i professor col·laborador del Departament de Gestió de l’Institut de Formació.

Durada: 10 hores
Dates: 23 i 24 març’06
Horari: dijous, de 18 a 20h.
	divendres, de 9 a 14h. i de 15.30 a 18.30h.
Lloc: c. Carolines, 10 - Barcelona  Tel. 93 410 16 02
Preu: 115 € (amb el dinar del divendres inclòs)

Nou Curs
I el sector públic? Efectivament les Administracions Públiques també tenen el repte  de clarificar el seu paper, entre la promoció i la incorporació de polítiques.

Properament es farà una jornada a ESADE sobre polítiques públiques i RSE.

Workshop: ‘The changing role of government in corporate responsibility’

Podeu veure el programa més detallat AQUÍ