[Responsabilitat Global] Dia Internacional de la Dona · Març 2018